Navn

Verv

Telefon

epost

Helga Gjesteland Leiar  92484788 e-post
Karin Røyseland Jordal Nestleiar  909 40 195  e-post
Gina Osaland

Repr. Sandnes kirkelige fellesråd og Kontakt

 91526923  e-post
Berit Lillebø Ansvarleg kyrkjekaffi  416 21 610  e-post
Ingvild Lillebø Wold    915 20 355  e-post