Diakon

Wigdis Hanssen

Send epost

Prest

Anne Lise Matre

97019306

Send epost

Daglig leder

Bente Skåland Netland

92457112

Send epost

Menighetspedagog

Marie Weibell

41140525

Send epost