Samtale - sjelesorg


Samtale- sjelesorg.

Treng du nokon å snakke med? Ta  kontakt med diakon Wigdis Hanssen telefon 936 45 461 eller prest Anne Lise Matre telefon 970 19 306

Tilbake