Frivillig i Høle kyrkjelyd- det trengst fleire.


Ønskjer du å vera frivillig i Høle kyrkjelyd? Ei meningsfull oppgåve som kanskje gjer det lettare å verta kjend med folk? 

Gå rundt og legga menighetsbladet Kontakt i postkassa til folk?

Vera kyrkjevert?

Gjera praktisk arbeid med vedlikehald på Kyrkjetunet eller i kyrkja?

Hjelpa til på samlingane til konfirmantane?

Vera med på dåpsskulen eller andre tiltak i trusopplæringa?

Ta kontakt med ein av dei tilsette!

 

Tilbake