Institusjonsbesøk


Hana Menighet sine prester går på jevnlige besøk på Rovikheimen i vårt eget nabolag.

 Dag

 Dato

 

 Ansvar

 Telefon

 Torsdag 

 07.02

 Andakt kl. 11:00

 Ronald Mong

 95008040

 Torsdag

 14.02

 Andakt kl. 11:00 m/ nattverd 

 Aud Utbø Strandmyr

959648729596487295964872959648729596487295964872 95964872 

 Torsdag

 28.02

 Andakt kl. 11:00

Aud Utbø StrandmyrAud Utbø Strandmyr Aud Utbø Strandmyr

 95964872

 Torsdag

 14.03

 Andakt kl. 11:00

 Ronald Mong

 95008040

 Torsdag

 28.03

 Andakt kl. 11:00

 Aud Utbø Strandmyr

 95964872

 Torsdag

 11.04

 Andakt kl. 11:00

 Ronald Mong

 95008040

Torsdag

 25.04

 Andakt kl. 11:00 m/nattverd

 Aud Utbø Strandmyr

 95964872

 Torsdag

 09.05

 Andakt kl. 11:00

 Ronald Mong

 95008040

 Torsdag

 23.05

 Andakt kl. 11:00

 

 

 Torsdag

 06.06

 Andakt kl. 11:00

 Ronald Mong

 95008040

 Torsdag

 20.06

 Andakt kl. 11:00

 Ronald Mong

 95008040

 Torsdag

 04.07

 Andakt kl. 11:00 m/nattverd

 Aud Utbø Strandmyr

95964872

 Torsdag

 18.07

 Andakt kl. 11:00

 Aud Utbø Strandmyr

95964872

 Torsdag

 01.08

 Andakt kl. 11:00

 Aud Utbø Strandmyr

95964872

 Torsdag

 15.08 

 Andakt kl. 11:00

Ronald Mong

95008040

Tilbake