Sorg


Støttegrupper for mennesker i sorg.

Dette er grupper hvor den enkelte kan  dele tanker og følelser omkring egen sorg  - og samtidig lytte til andres erfaringer. Det gis tilbud om støttegrupper både for mennesker som har mistet noen ved dødsfall og for mennesker som har opplevd  samlivsbrudd.

Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen  forventes det at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

I sorg:

  • Sorggrupper for vaksne  
  • Sorggrupper for Unge 
  • Sorggrupper for Born
  • Ord til trøst 
  • Sorg brosjyre

Ta kontakt med prest eller diakon

Tilbake