Besøk - Besøksteneste


Glad i menneske ? Har du litt tid til å bruke på andre ? Lyst til å vera ein samtalepartner? Besøkstenesta treng fleire medarbeidarar. Ønsker/treng du eller nokon du kjenner nokon å prate med, ein besøksvenn ?

Vil deg å bruke noko av tida di til et meiningsfylt arbeid?

Heile tenesta er basert på frivillig innsats.

Kva vil det sei å vera besøksvenn ?

  • Besøke ein person 1 time ca. kver 14. dag.
  • Vere ein viktig del av menigheten sitt diakonale arbeid.

Kva inneber denne tenesta i ?

  • Vere eit medmenneske.
  • Våge å lytte og være til stades for andre.
  • Gje eit medmenneske tid til å snakke om det som er viktig.
  • Væra til å stola på.
  • Sitte og snakke, gå tur eller vera følge på butikken.
  • Følge til gudsteeneste e.l.
  • Ein besøksven har taushetsplikt.
  • m.m

 

Ønskjer/treng du, eller nokon du kjenner besøk/ein besøksvenn ?

Besøksvennen og den som får besøk finner samen ut kva dei kan gjere. Dei kan gå tur, andre sosiale aktiviteter - eller treffast bare for å snakke. Det å ha eit treffpunkt med en besøksven kvar veke kan ha uendeleg en stor verdi.

Det er mange moglegheiter, og me i menigheten ønskjer med med denne tenesta  å leggja til rette for eit varmare lokalsamfunn der me tek vare på kvarandre.

Ønsker du å bli besøkar eller kjenner du nokon som kunne ønska besøk. For meir informasjon ta kontakt med diakonen.

Tilbake