Diakoni og Omsorg


Diakoni er gresk og betyr teneste - ""Forkynn evangeliet, bruk om nødvendig ord!" - Frans av Assisi.

Diakoni er evangeliet i handling

"Liksom Gud elska oss, skylder vi å elske kvarandre til Gud si ære". Matt. 5.16.

Diakoni dreier seg om:

  • nestekjærleik
  • inkluderande felleskap
  • vern om skaparverket 
  • kamp for rettferd.

Høle kyrkjelyd jobber for å gje innbyggjarane eit godt diakonalt tilbod

Nokre av tilbuda finn de i oversikta under. Ta gjerne kontakt om det er noko vi som kyrkjelyd kan bidra med.

Kyrkja sine diakonale tenester er gratis.