Kvifor får me ikkje brev om dåp.


Korleis kome i kontakt med nybakte foreldre og invitera til dåp.

 

I mange år har kykja fått fødselsmeldingar frå Folkeregisteret når medlemmar i Den norske kyrkja har fått barn. På den måten har det vore lett for kyrkjelyden å kontakta dei nye foreldra og invitera til dåp og samstundes informera om kyrkja sine tilbod til baby og småbarnsforeldre. Etter 1. oktober 2018 får me ikkje lenger dessemeldingane.

Høle Kyrkjelyd kan av denne grunn ikkje lenger senda ut brev med invitasjon slik som førsom før, men men ynskjer framleis alle velkommen til dåp.

Har du tips til korleis me kan nå dåpsfamilar på en god måte, ta gjerne kontakt med sokneprest eller daglig leder.

Tilbake