Sundagsskule


Me har starte opp sundagssule i Høle kyrkje.

Borna møter saman med føresatte til gudsteneste i kyrkja kl. 11.00. Sundagsskulen blir med på første del av gudstenesta før dei går til Kyrkjetunet for samling og leik. Sundagsskulen er for born i alle aldre.

Datoar våren 2024: 21.1, 4.2, 18.2, 14.4 og 28.4

Sist oppdatert: 19.12.2023

Tilbake