Søndagsskule


Nå startar me opp søndagssule i Høle kyrkje.

Borna møter saman med føresatte til gudsteneste i kyrkja kl. 11.00. Søndagsskulen blir med på første del av gudstenesta før dei går til Kyrkjetunet for samling og leik. Søndagsskulen er for born i alle aldre.

Datoar i haust: 3.9, 22.10,.5.11 og 3.12

Sist oppdatert: 09.08.2023

Tilbake