Årsmøte for kyrkjelyden og Kyrkjetunet 2024


Årsmøte 17. mars 2024

Menighetens årsmøte holdes søndag 17. mars på Kyrkjetunet rett etter gudstjenesten.

Se gjerne Årsmelding 2023 Høle kyrkjelyd og Årsregnskap 2023

Velkommen!

Tilbake