Om kyrkjelyden


Eit fellesskap som vil gjera Guds godleik konkret

Høle sokn har omlag 1000 innbyggjarar og kyrkjelyden har typisk folkekyrkjelege trekk.

Kyrkja er fra 1860 og orgelet er eit Andersen & Brun-orgel fra 2005.

Det står og eit relativt nytt piano i kyrkja.  

Tilsette:

Dei fleste tilsette i Høle sokn har delt stilling mellom Høle sokn og Riska sokn:

  • sokneprest 
  • dagleg leiar, kyrkjelydspedagog og diakon (Tilsett i 100% i Riska og Høle. - Alle har 20% stilling i Høle kyrkjelyd) 
  • kyrkjetenar (i 20%).
  • kyrkjemusikar 20%

Menighetsblad

Menighetsblad - KONTAKT - er menighetsblad for Riska og Høle. Menighetsbladet kjem ut 4 gonger i året.

Tilbake