Dåpsskule - 2. og 3. trinn


Kvar vår inviterer Høle kyrkjelyd til dåpsskule.

Dåpsskulen er for deg som går i 2. klasse og 3. klasse. Det er to samlingar kvar vår. Samlingane er på Kyrkjetunet torsdager rett etter skuletid. 

Dåpsskulen vil innehalda et måltid, samlingsstund med bibelforteljing, song, leik og hobbyaktivitetar. 

Invitasjon til dåpsskulen kjem i posten til alle døypte. Dåpsskulen er og åpen for deg som ikkje er døypt.

Datoar våren 2024: 11. januar og 25. januar. Dåpsskulen kostar 100 kr. Dette betalest på vipps til Høle sokn #121426.

Påmelding her.

Spørsmål om dåpsskulen: Kontakt Marie Weibell, mw589@kirken.no / 41140525

Sist oppdatert: 11.12.2023

Tilbake