Dåpsskule - 2. og 3. trinn


Kvar vår inviterer Høle kyrkjelyd til dåpsskule.

Dåpsskulen er for deg som går i 2. klasse og 3. klasse. Det er to samlingar kvar vår. Samlingane er på Kyrkjetunet og i kyrkja på torsdager rett etter skuletid. 

Dåpsskulen vil innehalda et måltid, samlingsstund med bibelforteljing, song, leik og hobbyaktivitetar. 

Invitasjon til dåpsskulen kjem i posten.

Datoar våren 2023: 9. mars og 23. mars.

Spørsmål om dåpsskulen: Kontakt Marie Weibell, mw589@kirken.no

Sist oppdatert: 04.01.2023

Tilbake