Barnefest


Kvar haust inviterer Høle kyrkjelyd til barnefest for alle to- og treåringar i soknet.

Festen startar med ei samling i kyrkja. Der blir det song, bibelforteljing og bønevandring. Vidare blir det leik, hobbyaktivitet og mat inne på Kyrkjetunet.

Invitasjon kjem i posten til alle døyte i rett alder. Ikkje-døpyte er og varmt velkomne!

Datoen for festen 2023 er 28. september. Invitasjonen finn de her.

 

Sist oppdatert: 04.09.23

Tilbake