Babysong


Velkommen til Babysong på Kyrkjetunet

 

Babysong er for babyar opp til 1 år saman med mor eller far. På babysong har me ei sangsamling med tradisjonelle barnesongar og nyare songar, rim og regler og bruk av rytmeinstrumenter. Det er og god tid til leik og prat. Ta gjerne med nistepakke. Servering: Kaffe og te.

Datoar:16.9, 30.9, 28.10,11.11, 25.11

Dørene er opne frå 10-12. Samling klokka 10.30. 

Påmelding på mail til kyrkjelydspedagog Marie Weibell: mw589@kirken.no

Tilbake