Skattefradrag gaver


Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent. Se listen over godkjente organisasjoner.
  2. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for gaver. Se under.
  3. Gaven må være forhåndsutfylt i skattemeldingen. (For gave til utenlandsk organisasjon, se nedenfor

For mer informasjon - Skatteetaten.no

Tilbake