Lys vaken - 6. og 7. trinn


Kvar vinter inviterer Høle kyrkjelyd til "Lys vaken" med overnatting i kyrkja.

Lys vaken er for alle i 6. og 7. klasse. Me samlas til aktiviteter, gudstenesteførebuing, mat og overnatting. Me avslutter med familiegudsteneste søndag kl 11.  På gudstenesten får deltakarane utdelt "Godt nytt" (nytestamente).

Lys vaken betyr ikkje at me skal vera vakne heile natta, men at me skal leggja godt merke til det som skjer i oss og rundt oss. Me skal ver lys vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølv. Ikkje minst skal me oppleva at Gud er lys vaken for oss.

Lys vaken 2023 skal vera 3.-4. februar. Invitasjonar er sendes i posten.

Sist oppdatert: 09.08.2023

Tilbake