Lys vaken - 6. og 7. trinn


Kvar vinter inviterer Høle kyrkjelyd til "Lys vaken" med overnatting i kyrkja.

Lys vaken er for alle i 6. og 7. klasse. Me samlas til aktiviteter, gudstenesteførebuing, mat og overnatting. Me avslutter med familiegudsteneste søndag kl 11.  På gudstenesten får deltakarane utdelt "Godt nytt" (nytestamente).

Lys vaken betyr ikkje at me skal vera vakne heile natta, men at me skal leggja godt merke til det som skjer i oss og rundt oss. Me skal ver lys vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølv. Ikkje minst skal me oppleva at Gud er lys vaken for oss.

Lys vaken 2024 skal vera 6.-7. januar. Invitasjonar er sendes i posten til alle døypte. Ikkje-døyte er og velkomne til å melda seg på.

Pris for Lys Vaken er 100,- Betales på vipps til Høle sokn #121426

Påmelding innan onsdag 3. januar her.

Fekk du ikkje meldt deg på innan fristen? Send SMS til Marie på 41140525

Sist oppdatert: 11.12.2023

Tilbake