Kvardagsmesse


I vekene fram til påske vil det vera mogleg å koma inn i kyrkja torsdagar kl 10 til 10.30 for å sitja ned, vera stille, tenna eit lys.

 

Det blir bøn og lesing frå Bibelen.

Oppstart 18. februar.

Slik det er no, kan vi vera 10 personar i kyrkja i tillegg til dei ansvarlege. Skulle det allereie vera 10 der når du kjem, kan du få ein kopp kaffi på Kyrkjetunet medan du ventar, og så koma i kyrkja 10.30.

 

Sist oppdatert: 01.02.2021

Tilbake