Dåp i kyrkja


Kvifor får ikkje nybakte foreldre invitasjon til dåp lenger?

 

I mange år har det vore slik at når medlemmar i Den norske kyrkja har fått barn, har Folkeregisteret sendt fødselsmelding til kyrkja. På den måten har det vore lett for kyrkjelyden å kontakta dei nye foreldra for å invitera til dåp og trusopplæring.

Etter 1.oktober 2018 sender ikkje Folkeregisteret desse meldingane.

Høle Kyrkjelyd kan av denne grunn ikkje lenger senda ut dåpsinvitasjon, men borna er like fullt velkomne til dåp!

Registrer ønskje om dåp på sandnes.kirken.no !

 

Tilbake